Vinterkonservering & utombordarservice

 

Inför vintern gör du rätt i att ta hand om din aktersnurra. Detta kallas vinterkonservering av utombordare. Se filmen längst ned som beskriver hur du enklast byter växelhusets olja.

Följ punkterna i listan nedan...

 1. Koppla en spolmuff till en trädgårdslang och trä den sedan överkylvatten  intagen på motorn.
 2. Ta av kåpan och sätt sedan på vattnet och starta motorn.
 3. Låt motorn gå på tomgång i ca 10 minuter så den blir riktigt varm så termostaten öppnar.
 4. Dra ur bensinslangen från motorn, när motorn börjar gå ryckigt och ger tecken på att bensinen håller på att ta slut, spraya Pennzoils motor  konserveringsspray in i förgasaren tills motorn stannar. Detta gäller bara 2-takt motorer, vid 4-takt motorer dränerar man förgasaren.
 5. Stäng av tändning och vatten.
 6. Torka rent hela motorn med en ren och lätt fuktad trasa.
 7. Ta fram ett kärl och sätt under växelhuset, öppna sen den nedersta olje-pluggen. Öppna sedan den övre så att oljan kan rinna fritt från växelhuset. Se filmen nedan. Glöm inte att byta packningar på pluggarna så att inte vatten tränger in i växelhuset.
 8. Om du har en fyrtaktare ska motorolja och filter bytas. Till detta kan du använda Pennzoils Marine olja 15W-40. Kontroller alltid motorfabrikantens anvisningar angående olja, då detta kan vara olika för olika fabrikat.
 9. Töm eller byt externt eller internt vattenavskiljarfilter.
 10. Tryck i saltvattenbeständigt marinfett i alla smörjnipplar.
 11. Fetta in alla rörliga delar på motorn såsom växelförare, gaslinkage, skruv, tvingar, styrkabel mm. med samma fett.
 12. Plocka av propellern och kontrollera att axeln är ren från fiskelinor och dylikt.
 13. Smörj in hela propelleraxeln med fett och montera åter propellern. Glöm inte att byta eventuell saxsprint mot en ny.
 14. Byt tändstift om dessa har många gångtimmar.
 15. Fyll på växelhusolja genom den nedre pluggen tills det rinner över i den övre pluggen. Håll kvar tuben, montera den övre pluggen, dra sedan ur tuben och sätt i den nedre.
 16. Spraya hela motorn med konserveringsfett både ut- och invändigt. Torka av så att det bildas en skyddande hinna över vintern.
 17. Förvara gärna motorn svalt och torrt i en upprätt position.
 18. Bensin som har blandats med tvåtaktsolja bör kasseras eftersom den inte är använbar till nästa säsong.