Väder och vind

- Bli aldrig överraskad av ett oväder!

Ta därför för vana att lyssna på prognoser. Idag kan du inte bara få rapporter om sjön på radio, utan även lokal väderinformation direkt i mobiltelefonen. Det är ansvarsfullt att lyssna på väderleksrapporterna både innan du ger dig iväg och under färden. Prognoserna i radio och TV omfattar dock ganska stora områden och gäller ofta relativt lång tid. Utsikter av lokal och mer exakt karaktär kan du idag få direkt till din mobiltelefon.

Spå väder

Med lite vana kan man också själv spå väder. En barometer ombord kan visa på fallande lufttryck. Detta förebådar som regel sämre väder. Då blir det ökande vind, även om det redan är blåsigt. Stigande lufttryck däremot brukar oftast innebära vackert väder. Titta även på molnen. Förändringar kan förebåda oväder.


Vindskalan

Vind m/s Kallas Hur ser sjön ut Upplevelse
0 Stiltje Spegelblank sjö vilket vackert hav 
1 Bris Små krusningar på vattenytan  livet är trist
3 Lätt bris Korta men utpräglade småvågor som inte bryts.  rätt hyfsat
4 God bris Vågkammarna börjar skummas  hyfsat
6 Frisk bris Längre vågor, flerstädes vita skumkammar.  segling är livet
8 Styv bris Vågorna mer utpräglade och långa, överallt vita skumkammar.  livet är härligt
11 Hård bris Höga vågor börjar att bildas, skumkammrar breder ut sig över större ytor.  njutningen blandas med oro
14 Kuling  Sjön tornar upp sig och bryter; skummet ordnar upp sig i strimmor i vindens riktning.  oron övergår till rädsla
18 Hård kuling  Vågbergens längd och höjd är betydande; skummet lägger sig i tätare strimmor.  rädsla blandas med skräck
21 Halvstorm  Som ovan.  skräcken tar vid
25 Storm  Höga vågberg med långa brottsjöar, havsytan verkar i stort sett vit av skum.  grips av panik
29 Svår storm  Fartyg i sikte försvinner bakom vågbergen; havsytan i sin helhet täcks av vitt skum, som uppfyller luften.  hjälp
34 Orkan  Som ovan.  nu är det klippt

 

Regn och regnskurar

 • Lätt regn
  ger mindre än 0,1 mm per 10 minuter eller högst 0,5 mm på en timme.
 • Måttligt regn
  ger 0,1-0,7 mm per 10 minuter eller 0,5-4 mm på en timme.
 • Starkt regn
  ger mer än 0,7 mm per 10 minuter eller mer än 4 mm på en timme.
 • Lätta regnskurar
  ger mindre än 0,4 mm per 10 minuter eller högst 2 mm på en timme.
 • Måttliga regnskurar
  ger 0,4-2 mm per 10 minuter eller 2-10 mm på en timme.
 • Starka regnskurar
  ger 2-8 mm per 10 minuter eller 10-50 mm på en timme.
 • Mycket starka regnskurar
  ger minst 1 mm per minut, minst 8 mm per 10 minuter eller minst 50 mm på en timme (skyfall).

Ring och kontrollera

Ring vädertjänsten SMHI då du misstänker väder förändringar. Dom ger dig en uppdaterad detaljerad prognos för området du befinner dig i.